صفحه ها
دسته
دوستان وبلاگي
منابع و ماخذ وبلاگ
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 240875
تعداد نوشته ها : 352
تعداد نظرات : 72
Rss
طراح قالب
موسسه تبیان

پیام امام خطاب به مردم ایران به مناسبت قیام  19 دی مردم قم در تاریخ2 بهمن 1356/12 صفر 1398

بسم الله الرحمن الرحیمسلام به روحانیت مترقی شیعه که با هم پیوستگی زاید الوصف در مقابل سر نیزه عمال بی حیثیت اجانب ایستاده و از هیاهو ودست و پا زدنهای مذبوحانه آنها نهراسید . سلام به روحانیون و علمای اعلام مذهب از نجف اشرف تا سراسر ایران که با وحدت کلمه در مقابل ستمکاران و چپاولگران به جواب مثبت دست زدند . درود بر جوانان غیور حوزة علمیه بیدار قم و سایر حوزه ها که با سرفرازی به نهضت روحانیت ادامه و رونق دادند . دورد بر جوانان پر شور آگاه دانشگاههای ایران که با قیام های هشیارانه  پیاپی ،  وفاداری خود را به اسلام بزرگ و کشور عزیز خود ثابت کردند .
سلام و درود برملت بزرگ هوشمند ایران که با همة احتناق و فشار، از اسلام عدلپرور و مظلومان و مقتولان در راه دیانت  دفاع نمودند . رحمت خداوند بر مقتولین 15 خرداد ( 12 محرم ) ، و 19 دی و ( 29 محرم ) امسال . محرم چه ماه مصیبت زا وچه ماه سازنده و کوبنده ای است ، محرم ماه نهضت بزرگ سید شهیدان و سرور اولیای خداست که با قیام خود در مقابل طاغوت ، تعلیم سازندگی و کوبندگی به بشرداد  و راه فنای ظالم و شکست ستمکار را به فدایی دادن و فدا شدن دانست ؛ و این خود سر لوحه تعلیمات اسلام است برای ملتها تا آخر دهر .
نهضت دوازده محرم ( 15 خرداد ) در مقابل کاخ  ظلم شاه و اجانب به پیروی از نهضت مقدس حسینی چنان سازنده وکوبنده بود که مردانی مجاهد و بیدار و فداکار تحویل جامعه داد که با تحرک و فداکاری روزگار را بر ستمکاران و خائنان سیاه نمودند ، و ملت بزرگ را چنان هوشیار ومتحرک و پیوسته کرد که خواب را از چشم بیگانه و
بیگانه پرستان ربود و حوزه های علمیه و دانشگاهها  و بازارها را به صورت دژ مدافع از عدالت خواهی و از اسلام و مذهب مقدس در آورد . نهضت اخیر که پرتوی از نهضت 15 خرداد است و شعاعش در سراسر کشور نور افکنده ، خود کوبندگی خاصی دارد که شاه را از خود بیخودکرد  و او  و دار و دسته چاقوکشش را به تلاش مذبوحانه واداشته ، جنایات 29 محرم امسال نقطة عطفی است به جنایات شاهانة 12 محرم آن سال . شاه خواست ضرب شستی به ملت مسلمان نشان دهد ؛ پس از تمامیت حساب با رئیس جمهور آمریکا به بهانة مختصری که مأمورین ایجادکردند ، مرکز تشیع وحوزة فقاهت اسلام را در جوار مرقد پاک فاطمه معصومه – سلام الله علیها – به مسلسل بست و جمعیت بیگناه فراوانی از جوانان حوزة علمیه و متدینین غیور شهر مذهبی قم را در خاک و خون کشیده به قتل رساند ؛ و تاکنون آمار آنها در دست نیست،  و مقتولین را از هفتاد  تا سیصد ، تا حال گفته اند و عدد مجروحین را خدا می داند . و
اسف آورتر ( که ننگش بر جبین آنها خواهد ماند ) آنکه کسانی که رفته اند خون به مجروحین در بیمارستانها بدهند، توقیف کرده و مانع شده اند از اعطای خون ؛ وگفته می شود کسانی به این جهت جان داده اند .
شاه می خواهد ثابت کندکه نوکری او تحکیم شده ؛ و ملت نباید گمان کند] او[  از پشتیبانی اجانب برخودار نیست ؛ ولی ملت با تظاهرات عمومی وتعطیل سرتاسری دامنه دار و اظهار تنفر ، بار دیگر ثابت کرد که او را نمی خواهد و از او و خاندانش بیزار است ؛ و این رفراندم طبیعی سرتاسری در حقیقت خلع او از سلطنت غاصبانه جابرانه است . کارتر و دیگر غارتگران مخازن ملتهای مظلوم باید بدانند محمد رضا خان ، خائن ویاغی است و ناچار از سلطنت مخلوع است ؛ برفرض قانونی بودن ، چه رسد به سلطنت انتصابی از قِبَل اجانب که خودش اعتراف نمود . به ملت شریف ایران مژده می دهم که رژیم جائرانه شاه نفسهای آخرش را می کشد ، و این قتل عامهای بیرحمانه نشانه وحشتزدگی وحرکات مذبوحانه است . مضحک و بسیار رسوا ، این مانورهای وقیحانه و بچه گانه است که پس از داغ باطله از طرف عموم ملت خوردن ، به راه انداخته اند و مشتی سازمانی و اراذل واوباش از خودشان و جمعی ضعفا  و بیچارگان را با زور سرنیزها از اطراف جمع آوری و در شهرها به فریاد وجنجال « جاوید شاه » وادار می کنند،‌ و گمان می کنند جبران تعطیل عمومی بازارهاست و با این سیلی ها می توانند صورت سیاه خود را سرخ کنند . من به ملت ایران با این بیداری و هوشیاری و این روحیه قوی و شجاعت بی مانند نوید پیروزی می دهم ، پیروزی توأم با سربلندی و افتخار ، پیروزی توأم با استقلال و آزادی ، پیروزی توأم با  قطع ایادی اجانب و چپاولگران ، پیروزی توأم با برچیده شدن بساط ستمگران و انقراض دودمان سیاهروی پهلوی ،  ملتی که با هوشمندی و پیوستگی همه طبقات از روحانی تا دانشگاهی از منبری تا بازاری از دانشجوی داخلی تا خارجی از کارگر تا دهقان به پا خواسته و تب و تاب اسلام عدالت پرور دارد پیروز است. ملتی که با دادن بهترین جوانان برومند خود با سرافرازی به مخالفت و تنفر از دستگاه جبار ادامه می دهد پیروز است . ملتی که حتی بانوان محترمه اش با تظاهرات محجوبانه بیزاری خود را از رژیم شاه اعلام می کنند ، پیروز است . ملتی که مادران و خواهران شیر دلش افتخار به مرگ جوانان برومندش می کند که در صف شهدا هستند ، پیروز است . ملتی که جوانان و دانشجویان داخل و خارج کشورش مجال تفکر را از شاه و اربابانش سلب کرده،  پیروز است . ملتی که با همه تشبثات شاه و دار و دسته اش در امریکا با تظاهرات پرشور و رعد آسای جوانان رشیدش در مقابل کارتر و شاه ، کاخ سفید را به لرزه درآورده و تنفر خود را نثار آنها کرده ، پیروز است. ملتی که پشتیبانش اسلام و قرآن و نهضتش برای خدا و بسط عدالت و محو ستمکاری است ، پیروز است . شما ای ملت شریف بزرگ پیروزید؛  با دیدن خسارات بسیار و دادن فداییان بیشمار .
روسیاه باد رژیمی که علمای عظیم الشأن اسلام را با رژیم منحط خود و انقلاب خونین رسوای خود موافق معرفی
می کند. رسوا باد رژیمی که از وحشتزدگی می خواهد با افترای به فقهای مذهب ، ملت را اغفال کند. ملت ایران که پیشرو آن روحانیت است با انقلاب قلابی که به امر اجانب سودجو انجام گرفت سرسختانه مخالف است . ملت ایران اصلاحات ادعائی را که به بدبختی ملت و بازار سازی برای اجانب و ورشکستگی زراعت منتهی شد افساد و خرابکاری می داند. در کشوری که مردمش در این پنجاه سال حکومت جائرانه پهلوی روی آزادی ندیده اند ، دم زدن از آزادی زنها مسخره و اغفال است . رژیمی که در مأموریت برای وطنش از جانب اجانب ، سرلوحه خدمتش محو اسلام و احکام آن است و با تغییر تاریخ پر افتخار اسلام به تاریخ ستمکاران و روسیاهان تاریخ می خواهد اسم اسلام را  محو کند، دم زدن از اسلام و قرآن کریم جز فریب و مضحکه عنوانی ندارد .
باید این رژیم فاسدِ ارباب و نوکری بداند که وقت گذشته ؛ و این تبلیغات تار عنکبوتی  نمی تواند ملتی را که با کمال بیداری و هوشمندی بپا خاسته اغفال کند. خدای تعالی و اسلام عزیز پشتیبان ملت است .
من با کمال تواضع دست خود را به سوی ملت نجیب ایران دراز می کنم؛ از روحانیون عظیم الشأن تا خطبای ارجمند، از جوانان محترم حوزه های علمیه تا دانشجویان دانشگاهها ، از بازاریان محترم تا کارگران و دهقانان و جناحها و طبقات محترم داخل و خارج کشور – ایدهم الله تعالی – و از همه صمیمانه و با عرض تشکر خواستارم که پیوستگی و وحدت کلمه خود را حفظ و از مناقشات تفرقه انداز احتراز نمایند ، و با صدای واحد و ندای همگانی در راه استقلال کشور و قطع ایادی اجانب و عمال وابسته آنها کوشش کنند ، و با اتکا به خدای متعال و احکام عدالتپرور اسلام همدست و همداستان شوند ، و به آنها که از چهارچوب قانون اساسی دم می زنند تذکر اکید دهند که با این کلمه صحه به رژیم سلطنتی فاسد موجود نگذارند که تا این دودمان فاسد بر مقدرات کشور حکومت می کنند ، ملت ایران نه از اسلام
 بهره مند می شوند و نه از آزادی و استقلال کشور خبری است و نه مردم روی سعادت می بینند .
از خداوند متعال عظمت اسلام را که کفیل وحید عدالت و استقلال و مدافع حقیقی مظلومان است ، خواستار و ملت ایران خصوصاً جوانان متدین برومندش را به خدای متعال می سپارم . والسلام علیکم و رحمة الله .
                                                                                                                        

  12 شهر صفر98 – روح الله الموسوی الخمینی     

منبع :

http://www.imam-khomeini-isf.com


X